Valpar planeras våren 2020
Parning gjord med Rowleys MyFair Lady Divine