Länge sedan

15.07.2018 08:46

HAr haft fullt sjå med livet ..har inte hunnit uppdatera. Hundarna finns kvar men vi har inte varit lika aktiva på utställning på ett tag.